Program „Dla systematycznych”

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. informuje, iż rozpoczął nabór wniosków o przydział lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Klasztornej 18A i ul. Klasztornej 20 w Ostrowie Wielkopolskim budowanych w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „dla systematycznych”.

Poniżej do pobrania Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych” Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Klasztornej 18A i ul. Klasztornej 20 oraz wniosek o przydział lokalu.

Linki:

Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych” Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Klasztornej 18A i ul. Klasztornej 20.pdf

Wniosek o przydział lokalu.pdf

Wnioski na drukach formularzowych pobranych ze strony internetowej lub w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim należy składać w sekretariacie Spółki (II piętro) lub przesłać pocztą.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 506 62 30.

Termin przyjmowania wniosków upływa z dniem 24.01.2020 r.

Zapraszamy do składania wniosków.

 

 

Program budownictwa mieszkaniowego „dla systematycznych” przetestowany w Ostrowie Wielkopolskim

Zasady działania:

 • budownictwo realizuje Gmina lub Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej ze środków własnych lub kredytów – realizacja budowy odbywa się systemem „non profit”
 • najemcy zasiedlają mieszkania zaraz po wybudowaniu i płacą miesięczne raty na poczet wykupu mieszkania przez okres, który sami określają w umowie / max 30 lat/
 • mieszkańcy płacą comiesięczny czynsz w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku
 • w przypadku budowy ze środków własnych inwestora raty są waloryzowane o procent inflacji,
 •  w przypadku kredytu, najemcy pokrywają wysokość rat płaconych miesięcznie do banku przez inwestora
 • po spłacie mieszkania następuje przeniesienie prawa własności aktem notarialnym
 • pierwszeństwo w zasiedleniu mieszkań i ich późniejszym nabyciu mają dotychczasowi najemcy lokali komunalnych i osoby znajdujące się na liście mieszkaniowej gminy
 • pozostałe osoby uprawnione do wejścia do programu muszą posiadać niskie, jasno określone w regulaminie dochody na jedną osobę w rodzinie. Sytuacja ta powoduje, że program ten nie konkuruje z prywatnymi deweloperami i TBS-ami
 • analizę możliwości płatniczych chętnych do udziału w programie dokonuje inwestor na podstawie przekazanych dokumentów o zatrudnieniu i zarobkach
 • w przypadkach losowych udział w programie kontynuują osoby wspólnie zamieszkujące lub te, na które inwestor wyraził zgodę

Korzyści dla gminy

 • realizując zadanie własne związane z zapewnieniem mieszkań komunalnych gmina lub Zakład Gospodarki Mieszkaniowej uzyskuje w czasie zwrot zainwestowanych środków finansowych poniesionych na budowę mieszkań
 • program pozwala wyprowadzić z mieszkań komunalnych i socjalnych najemców, którym zwiększyły się dochody lub tych, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe
 • gminy w przyszłości nie będą ponosić kosztów remontów
 • zmniejszy się komunalna lista mieszkaniowa

Korzyści dla mieszkańców

 • nie potrzeba wykazywać się bankową zdolnością kredytową
 • opłata eksploatacyjna plus miesięczna rata są na poziomie czynszu płaconego za wynajem mieszkania od prywatnych właścicieli
 • mieszkańcy po spłacie rat staną się właścicielami tanich mieszkań
 • mieszkańcy płacą niski czynsz pokrywający koszty utrzymania tylko ich budynku

Korzyści dla banków

 • zamiast z kilkudziesięcioma kredytobiorcami banki rozmawiają z jednym, pewnym podmiotem komunalnym lub gminą
 • zabezpieczeniem dla kredytów oprócz hipoteki może być cesja rat płaconych przez najemców

Realizacja programu w Ostrowie Wielkopolskim

 • jesienią 2008 roku został zasiedlony pierwszy budynek, na 24 budowane mieszkania w tym systemie wpłynęło 138. wniosków, zostało zwolnionych 16 mieszkań komunalnych i socjalnych,
 • program jest kontynuowany, dotychczas oddano 114 mieszkań w 6. budynkach,
 • obecnie w 2018 roku trwa budowa dwóch bloków 16 mieszkaniowych przy ul. Klasztornej, które stanowią 4. i 5. blok planowanego osiedla liczącego w przyszłości 12. budynków.