Kontakt

 

Telefon 62 738 70 90

DZIAŁ

INNE NR TELEFONU NR

POKOJU

PREZES 62 738 70 90 202
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH 62 5066257 201
KADRY 62 5066235 104
GŁÓWNY KSIĘGOWY 62 5066238 204
DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

62 5066240 207
62 5066252 203

62 5066251
62 5066256
DZIAŁ ADMINISTROWANIA I GOSPODAROWANIA LOKALAMI Kierownik 62 5066237 101
Sekretariat 62 738 70 90 II piętro
Komórka ds. Najmu Lokali i Budynków oraz Sprzedaży 62 5066264

62 5066246

110
Komórka ds. Wspólnot Mieszkaniowych i Organizacyjnych 62 5066249
62 5066255
205
DZIAŁ ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Kierownik 62 5066265 004
Administratorzy 62 5066232

62 5066239

62 5066242

62 5066231

105
DZIAŁ ROZLICZEŃ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Kierownik 62 5066247 109
62 5066248

62 5066266

103
62 5066250

62 5066254

108
DZIAŁ INWESTYCJI, REMONTÓW I PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI Kierownik 62 5066245 106
Sekcja Konserwacji i Remontów 62 5066233

62 5066263

107
DZIAŁ EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA BUDYNKÓW

Kierownik 62 5066260 004
Zespół Utrzymania Technicznego 62 5066261

62 5066262

002
DZIAŁ WINDYKACJI Kierownik 62 5066241 003
Komórka ds. Dochodzenia Należności 62 5066244 001
62 5066258
Stanowisko ds. Obsługi Spraw Sądowych i Komorniczych 62 5066259