Sprzedaż lokali komunalnych

Sprzedaż lokali komunalnych

Na podstawie Uchwały Nr XII/155/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28.08.2019 r. od 1 października 2019 r. wznawia się sprzedaż lokali mieszkalnych ich najemcom.

Przy sprzedaży stosowane będą następujące zniżki:

• w wysokości 1% za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego,
• w wysokości 10% w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z późniejszymi zmianami,
• w wysokości 20% w przypadku jednorazowej zapłaty za nabywany lokal dokonanej przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży.

Przysługujące zniżki odlicza się kolejno od kwoty wyliczonej z uwzględnieniem należnej bonifikaty, przy czym maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75% wartości nabywanego lokalu mieszkalnego.

Istnieje możliwość sprzedaży lokalu na raty.

Wnioski przyjmowane będą od 1.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
Sprzedaż prowadzona będzie w latach 2019 – 2021.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych dostępne są telefonicznie
pod nr tel. 62 506 62 30, 62 506 62 46.

do pobrania:

Zasady sprzedaży nieruchomości będących własnością MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.pdf

wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego.pdf