PROGRAM OBNIŻKI CZYNSZU DLA NAJEMCÓW BĘDĄCYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ